40 lat Cementowni Kujawy

Cementownia Kujawy obchodzi swoje 40-lecie. Pierwszy piec cementowy uruchomiono we wrześniu 1972 roku. Zakład, który od 1995 roku należy do Lafarge, w ciągu kilkunastu ostatnich lat został całkowicie zmodernizowany i obecnie jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów cementowych w Europie.

Historia przemysłu wapienniczego i cementowego na Kujawach ma swój początek w 1860 roku, kiedy to w okolicy Wapienna natrafiono na złoże wapienia. Od tego czasu zaczęto wykorzystywać skałę jako surowiec do produkcji wapna. W 1972 roku zaczęto przerabiać kamień wapienny na cement w Kombinacie Cementowo-Wapienniczym Kujawy. Wtedy to uruchomiony został pierwszy piec cementowy i zakład rozpoczął produkcję jednego z najbardziej deficytowych towarów w PRL-u – cementu portlandzkiego.

Cementownia Kujawy, fot. Lafarge

W 1995 roku właścicielem cementowni i zakładu górniczego została Grupa Lafarge. Nowy właściciel przystąpił do gruntownej modernizacji zakładu. Od tego czasu Grupa Lafarge zainwestowała w rozwój polskiego przemysłu cementowego w Polsce ponad 1,5 mld złotych. Efektem inwestycji są m.in. systemy odpylania najnowszej generacji, które pozwalają z nawiązką spełniać wszelkie europejskie normy oraz zmiana w 2003 roku niezwykle energochłonnej technologii produkcji klinkieru z metody mokrej na suchą z kalcynacją wstępną. Metoda ta jest przyjazna dla środowiska naturalnego

W latach 2007-2009 Lafarge dokonał znaczących inwestycji związanych ze zwiększeniem mocy produkcyjnych w obu cementowniach w Polsce. Na Kujawach i w Małogoszczu zainwestowano w tym okresie 84 mln euro. Na Kujawach powstały wówczas nowe silosy: klinkieru i popiołów lotnych. W 2011 roku zakończona została następna inwestycja w Cementowni Kujawy – młyn rolkowo-misowy nr 4.

– Dziś Cementownia Kujawy jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w Europie z mocą produkcyjną ponad 2 mln ton cementu rocznie – mówi Leonard Palka, dyrektor zakładu.

Cementownia Kujawy jest przystosowana do bezpiecznego wykorzystywania paliw i surowców alternatywnych. Przyczynia się w ten sposób do oszczędzania nieodnawialnych źródeł energii, np. węgla. Lafarge nie tylko wypełnia misję związaną z ochroną środowiska, ale współpracując z lokalnymi firmami i władzami włącza się w skuteczne rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami.

Piknik rodzinny z okazji Miesiąca Bezpieczeństwa. Dzieci pracowników namalowały obraz „Bezpieczna praca mamy i taty w Lafarge”. fot. Lafarge

W maju 2012 roku minęło 7 lat bez wypadku w Cementowni Kujawy. Jest to ilustracja tego, że w Lafarge bezpieczeństwo pracy jest najważniejszym priorytetem. Przejawem troski firmy o bezpieczeństwo pracowników są nie tylko przepisy i standardy. Ważne są też działania zwiększające świadomość pracowników. Dobre wzorce zakład promuje też wśród społeczności lokalnej, np. podczas tzw. otwartych dni, pikników rodzinnych, które są organizowane w czerwcu z okazji Miesiąca Bezpieczeństwa. W miłej atmosferze zabawy prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci, konkursy, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, pikniki dla rodzin pracowników oraz dla społeczności lokalnych.

– Cementownia Kujawy zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W ocenie Państwowej Inspekcji Pracy Cementownia Kujawy jest najlepszym pracodawcą regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie bezpieczeństwa pracy w kategorii zakładów od 50 do 250 osób – powiedział Leszek Srebrniak, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Lafarge.

Leave a Reply