Bolix w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa poszerzył swe szeregi o firmę Bolix, producenta materiałów budowlanych.

Bolix to kolejny producent, zasilający ogólnopolską organizację, która skupia już ponad 100 największych przedsiębiorstw z branży, czyli około 70% potencjału budowlanego rynku krajowego. Jej potencjał pozwala skutecznie wspierać działalność i interesy swoich członków tak w kraju, jak i za granicą, kształtować zasady etyki oraz inicjować ciekawe przedsięwzięcia. Wśród tych ostatnich, na szczególną uwagę zasługują inicjatywy edukacyjne, jak szkolenia i konferencje oraz zaangażowanie w realizację programów unijnych.

fot. Bolix

Współpraca z PZPB to dla nas okazja do głębszego poznania trendów w skali całego sektora budowlanego, co jest istotnym elementem przy planowaniu i wdrażaniu spójnej strategii. Budownictwo podlega bardzo dynamicznym zmianom dotykającym wszystkie związane z nim firmy. Każda aktywność integrująca branżę stwarza możliwość skuteczniejszego działania i inwestowania, podnosząc szanse sukcesu – podkreśla Maciej Korbasiewicz Prezes firmy Bolix – Uczestnicząc w kolejnych projektach Związku, będziemy dzielić się wieloletnimi doświadczeniami w branży chemii budowlanej.

A pola do wykazania się są rozmaite, zwłaszcza, że polskie budownictwo potrzebuje istotnych zmian, przynoszących korzyści inwestorom (oczywiście nie kosztem firm budowlanych) oraz samym producentom i wszystkim pracownikom branży.

PZPB od lat dba także o promowanie postaw prospołecznych przedsiębiorstw, czemu służą kolejne edycje konkursu „Pracodawca Roku w Budownictwie” oraz przyznawane deweloperom specjalne certyfikaty, wskazujące ich rzetelność i wiarygodność. Organizacja posiada też własne wydawnictwo.

Wzajemne wspieranie się przez przedsiębiorców to, wbrew pozorom, ważny składnik zdrowej rywalizacji, pozwalającej budować podwaliny stabilnych firm i uczciwej konkurencji w niełatwych dla branży czasach.

 

Leave a Reply