Hydroizolacja w konstrukcji budynków

Na całym świecie woda powoduje zniszczenia, których skala często przekracza szkody wyrządzane przez inne żywioły. To niepożądane oddziaływanie odbija się m.in. na strukturze budynków. Do ich ochrony używa się więc specjalnych preparatów, takich jak płynne membrany zimnego nakładania.

Najczęściej stosowane są układy gotowe do użycia, oparte na spoiwach organicznych (np. żywicach akrylowych lub kopolimerach) lub układy mieszane, dwuskładnikowe, w których właściwości wiążące uzyskiwane są zarówno przez cement, jak i spoiwo organiczne.

fot. Bolix

Folia w płynie BOLIX HYDRO oraz dwuskładnikowa masa uszczelniająca BOLIX HYDRO-DUO to preparaty wykorzystywane wewnątrz i na zewnątrz budynków do uszczelnienia powierzchni przed położeniem płytek ceramicznych. Można je stosować na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie można aplikować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. W miejscach narażonych na obciążenia mechaniczne, zawsze wymagają one jednak  jeszcze przyklejenia płytek ceramicznych lub wykonania posadzki. Dodatkowo, dla osiągnięcia pożądanego efektu w tzw. trudnych w strefach (połączeń powierzchni poziomych z pionowymi, naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych itp.), wskazane jest użycie taśmy uszczelniającej (BOLIX HYDRO-T), zapewniającej tam ciągłość elastycznej powłoki izolacyjnej.

Opisane układy jedno- i dwuskładnikowe są pod wieloma względami podobne. Jednocześnie każdy z nich posiada indywidualne właściwości (tabela):

źródło: Bolix

Leave a Reply