Nowa dokumentacja dla stropów gęstożebrowych

W dniu 9 lipca 2011 została wycofana ze zbioru Polskich Norm norma PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu – Stropy gęstożebrowe zespolone – Belki. W związku z tym faktem firma KONBET wprowadziła nową dokumentację opracowaną w oparciu o nowe normy i eurokody.

Certyfikaty wydane w oparciu o wycofaną normę PN-B-19503:2004 nie mogą być już podstawą wprowadzania do sprzedaży belek typu TERIVA.


Po okresie przejściowym Polska musiała wprowadzić normy, które obowiązują w całej Europie. W okresie przejściowym obowiązywały dwie normy – stara polska (PL) i nowa europejska (EN). Po kilkukrotnym przedłużaniu tego okresu,  od 9 lipca 2011 ostatecznie stara norma wygasła i zaczęła obowiązywać  nowa zharmonizowana norma – Artur Kisiołek, członek zarządu KONBET Sp. z o.o. Sp. k. tłumaczy zasadność tych zmian.

Nowa dokumentacja TERIVA KONBET FAMILY® oparta jest o nowe normy i eurokody:

  • PN-EN 15037-1, Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki
  • PN-EN 15037-2, Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe
  • PN-EN 15037-4, Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 3: Pustaki styropianowe

W nowych systemach stropowych TERIVA KONBET FAMILY® pojawiło się wiele korzystnych modyfikacji, m.in. dedykowany do budownictwa energooszczędnego – system stropowy KONBET TERMO SYSTEM.

Wprowadzono także nowy podział systemów stopowych na dwie grupy: systemy stropowe o dopuszczalnym ugięciu L/350 (do ścian działowych niepodatnych na ugięcia stropu) oraz systemy stropowe o dopuszczalnym ugięciu L/500 (do ścian działowych podatnych na ugięcia stropu).

Leave a Reply