Pierwszy rok w nowym domu – co się dzieje z budynkiem?

Nowy dom ma swoje prawa. Pomimo wybudowania go zgodnie ze sztuką oraz z najlepszych materiałów – w pierwszym roku zamieszkiwania możemy mieć do czynienia z kilkoma zjawiskami, które na pierwszy rzut oka mogą niepokoić, ale wbrew pozorom są zupełnie naturalne.

Budowa wymarzonego domu zakończona. Nie możemy doczekać się przeprowadzki, aby wspólnie z najbliższymi cieszyć się z wybudowanego domu. Nowy budynek wymaga jednak odpowiednego obchodzenia się z nim, zwłaszcza w pierwszym roku po zakończeniu inwestycji. Jest to czas, w którym szczególnie baczną uwagę powinniśmy zwracać na wszelkie zachodzące w nim zjawiska. Warto zatem wiedzieć, które z nich możemy uznać za zupełnie naturalne.

fot. Silka Ytong

Wilgoć technologiczna

Naturalnym zjawiskiem jest pojawianie się wilgoci technologicznej. Może pojawiać się w ścianach o każdej konstrukcji, a także w tynkach i wylewkach. Koniecznie trzeba zadbać o jej odparowanie, najlepiej tuż po zakończeniu budowy. W przeciwnym razie ryzykujemy, że zawilgocenie z czasem może spowodować rozwój pleśni i grzybów. Gdy w domu nie ma wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperatorem), konieczne jest wietrzenie pomieszczeń oraz dbanie o utrzymanie optymalnej dla murów temperatury.

Warto pamiętać, że najbardziej narażone na to zjawisko są przegrody złożone z materiałów o znacznym oporze dyfuzyjnym, jak na przykład styropian lub folia. W ścianach o wysokiej paroprzepuszczalności i izolacyjności termicznej, jaką jest ściana jednowarstwowa Ytong Energo, trudno w normalnych warunkach użytkowania o wystąpienie zjawiska gromadzenia się skroplonej pary wodnej, gdyż latem ewentualny nadmiar wilgoci natychmiast wysycha.

Wilgoć technologiczna musi być usunięta poprzez odpowiednią wymianę powietrza. Oznacza to niewielką, ale stałą wentylację. Wietrzyć wnętrza trzeba także przy niskich temperaturach, bo podczas mrozów w powietrzu nie ma wilgoci. Jeśli to możliwe, warto przesunąć moment wprowadzenia się do domu na wiosnę, aby w czasie zimy pozbyć się wilgoci. Pamiętajmy, by nie ogrzewać intensywnie pomieszczeń, gdyż to potęguje powstawanie wilgoci – radzi inż. Adam Stępniak, doradca klienta Silka Ytong

fot. Silka Ytong

Osiadanie budynku

Kolejnym naturalnym zjawiskiem, które pojawia się w pierwszym roku użytkowania domu jest osiadanie budynku, a jego wynikiem może być pojawianie się rys na ścianach. Najczęstszą przyczyną osiadania budynku jest posadowienie domu na nieodpowiednim fundamencie, niedostosowanym do rodzaju gruntu. Dlatego warto przeprowadzić badania geotechniczne, które pozwolą m.in. ustalić, jaka jest wytrzymałość gruntu, jego struktura oraz poziom wód gruntowych. Odkształceń spowodowanych osiadaniem domu powstaje więcej w domach zbudowanych w ciężkich, tradycyjnych technologiach, ponieważ masa naciskająca na dolne partie ścian jest większa. Ciężar murów i związane z nim osiadanie jest mniejsze w przypadku domów wykonanych w lżejszych technologiach, na przykład z betonu komórkowego Ytong, którego bloczki maja masę od 350 do 600 kg na metr sześcienny. W przypadku ścian wielowarstwowych optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie Ytong Forte o grubości 24 cm oraz gęstości 400 kg na metr sześcienny. Uzyskamy wówczas ścianę o lepszych parametrach cieplnych i zwiększonej wytrzymałości na ściskanie. W budynkach z tradycyjnych materiałów – z warstwą izolacji – także wielowarstwowa struktura ściany może mieć negatywny wpływ na widoczne efekty osiadania, ponieważ każda z warstw poddaje się obciążeniu w inny sposób.

Aby uchronić dom przed nierównomiernym osiadaniem, a w konsekwencji pękaniem fundamentów oraz ścian zalecam wykonanie badań geotechnicznych do określenia klasy gruntów. Pojawiające się rysy mogą być również oznaką wysychania betonu. Jeśli pęknięcia po pewnym czasie zatrzymują się i nie pogłębiają można zacząć je naprawić poprzez usunięcie pękniętego tynku i nałożenie go od nowa. W przypadku dużych rys, konieczne może okazać się przemurowanie fragmentu ściany. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i w odpowiedni sposób usunąć powstałe usterki, warto ocenę powstałych pęknięć skonsultować z rzeczoznawcą budowlanym bądź konstruktorem – mówi arch. Joanna Pomarańska z kieleckiej pracowni JMP Studio – Projekt, ekspertka budowy Silka Ytong.

Procesowi osiadania może ulegać również więźba dachowa, gdyż blisko 98% więźb wykonanych jest z drewna, czyli materiału, który pracuje przez całe swoje życie. Warto zatem upewnić się, że drewno użyte do wykonania więźby jest wysokiej klasy i było sezonowane.

Wyższe rachunki za ogrzewanie

Od pewnego czasu ogromną wagę przywiązujemy do budowy domów ciepłych, które do ogrzewania nie potrzebują wiele energii. Już na etapie budowy warto rozważyć wybór rodzaju ścian, który również będzie miał wpływ na parametry cieplne domu. Jeśli inwestor zadba o to, aby ściana miała bardzo dobre parametry cieplne, to jego dom będzie odznaczał się niższym zapotrzebowaniem na energię. Miarą tego, jak dobrze ściany chronią ciepło jest wartość współczynnika przenikania ciepła U.

Obecnie ściany jednowarstwowe uzyskują bardzo dobre wartości tego współczynnika np. dla Ytong Energo o grubości 48 cm U=0,19 W/(m2K). Poprawnie wykonana ściana jednowarstwowa ogranicza także występowanie mostków termicznych – mówi inż. Adam Stępniak, doradca klienta Silka Ytong.

Ponadto, dzięki zastosowaniu materiałów budowlanych i elementów uzupełniających w jednym systemie, inwestor zyskuje jednorodną pod względem materiałowym przegrodę, co zapewnia lepsze parametry cieplne budynku oraz lepszą współpracę poszczególnych elementów, co z kolei pozwala na uniknięcie mikropęknięć na styku materiałów. Wszystko to na pewno zapobieganie stratom ciepła, zminimalizuje koszty eksploatacji domu i przełoży się na oszczędności na rachunkach za ogrzewanie.

Niemniej jednak musimy się liczyć z wyższymi rachunkami za ogrzewanie w pierwszym roku użytkowania domu, ponieważ konieczne jest wygrzanie murów i pozbycie się wilgoci.  Zazwyczaj po zimie ujawniają się także wszystkie elementy domu wymagające ocieplenia np. przemarzający kanał wentylacyjny, poddasze lub garaż. Może wówczas rozważyć ocieplenie od wewnątrz przy wykorzystaniu mineralnych płyt izolacyjnych Multipor. W każdej chwili możemy skorzystać z analizy cieplno-wilgotnościowej. Analiza taka prezentuje zmiany parametrów i reakcje ściany pod względem cieplnym i wilgotnościowym po zastosowaniu płyt Multipor. Pozwala ona z bardzo dużym prawdopodobieństwem ocenić, na ile ich zastosowanie spełni oczekiwania inwestora. Ułatwia też dobór grubości materiału do ocieplenia określonej przegrody.

Każdy inwestor z niecierpliwością czeka kiedy wreszcie wprowadzi się do nowego domu. Szczególnie wyjątkowy jest pierwszy rok zamieszkiwania w nim. Aby dobrze wybudować swój wymarzony dom i czuć się w nim pełni komfortowo, warto pomyśleć o komforcie samego procesu budowy. W trakcie jego trwania można bowiem korzystać z rad, pomocy i wiedzy doradców budowalnych, którzy nie tylko podpowiedzą i pokażą, jak najlepiej zbudować dom, jakich zasad przestrzegać, ale wyjaśnią również, co będzie się z nim działo po wybudowaniu. Warto skorzystać także z kompendium wiedzy na stronie KompasBudowy.pl. (www.kompasbudowy.pl), która służy wsparciem od momentu zaplanowania budowy, aż po odbiór kluczy.

Leave a Reply