Silikaty w budownictwie wielorodzinnym. Zastosowanie i perspektywy

Właściwości silikatów szczególnie sprawdzają się przy dużych inwestycjach mieszkaniowych, m.in. na nowobudowanych osiedlach, których znów zaczęło na rodzimym rynku przybywać.

Dom wielorodzinny z silikatów, fot. Białe murowanie

Rynek mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Ożywienie w branży deweloperskiej pokazują dane GUS. W 2014 r. zwiększyła się skala inwestycji – w porównaniu z rokiem ubiegłym (styczeń-sierpień) wydano o 46 proc. więcej pozwoleń na budowę, rozpoczęto budowę o 39 proc. więcej mieszkań. Jednym z materiałów budowlanych coraz częściej stosowanych w tym obszarze są silikaty.

Nasze dane wskazują, że popularność bloków wapienno-piaskowych w budownictwie mieszkaniowym rośnie, a perspektywy są szczególnie obiecujące w kontekście wznoszenia obiektów wielokondygnacyjnych. Deweloperzy doceniają takie właściwości silikatów, jak wysoka izolacyjność akustyczna, wytrzymałość oraz naturalność. Te cechy bloków wapienno-piaskowych pozwalają budować coraz lepszą pozycję na rynku budownictwa wielorodzinnego – mówi Tomasz Kruppik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe Murowanie”.

Eksperci Stowarzyszenia wskazują, jakie czynniki mogą być decydujące dla deweloperów przy wyborze silikatów jako materiału ściennego:

Cisza i komfort mieszkania

W budownictwie mieszkaniowym coraz większą uwagę poświęca się prawidłowej izolacji akustycznej, która jest szczególnie istotna dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Ochrona przed hałasem rozpoczyna się już na etapie wyboru materiałów ściennych. Zgodnie z prawem masy elementy o dużej gęstości najlepiej zabezpieczają przed odgłosami z sąsiednich mieszkań, klatki schodowej czy windy. Wymaganą przez normę izolacyjność akustyczną dla ściany między mieszkaniami wynoszącą R’A1 ≥ 50 dB, uzyskuje już ściana z pełnych boczków wapienno-piaskowych o grubości 18 cm z obustronną warstwą tynku grubości 10 mm. Na rynku dostępne są także silikaty o większej grubości i podwyższonych parametrach akustycznych.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo

Dla deweloperów ciche i mocne ściany silikatowe stanowią atut przy prezentacji oferty poszukującym mieszkania, dla których liczy się bezpieczeństwo użytkowania. Bloczki wapienno-piaskowe charakteryzuje najwyższa wytrzymałość wśród materiałów budowlanych – produkowane w Polsce silikaty osiągają klasy: 15MPa, 20MPa, 25MPa, a nawet 35MPa. Oznacza to, bloczki silikatowe mogą być elementami konstrukcyjnymi nawet kilkunasto kondygnacyjnego budynku. Ponadto, silikaty są materiałami całkowicie niepalnymi o klasie odporności ogniowej A1. Oznacza to, że nie biorą udziału w rozwoju pożaru i przez nawet cztery godziny zachowują nośność, co zapewnia większe bezpieczeństwo podczas ewakuacji.

Naturalność i ekologia

Bloki wapienno-piaskowe są produkowane jedynie z naturalnych, powszechnie dostępnych surowców: piasku, wapna i wody – są odwzorowaniem występującego w naturalnych warunkach piaskowca. Ekologiczny skład, stosunkowo prosty proces produkcji oraz mnogość fabryk na terenie Polski (co umożliwia transport silikatów w sposób przyjazny dla środowiska, którego głównym założeniem jest możliwość dostarczania bloczków na bliższe odległości) powoduje, że silikaty należą do jednych z najbardziej popularnych materiałów stosowanych w budownictwie.

Ekonomia i szybkość budowy

Przy inwestycjach deweloperskich ważnym czynnikiem jest termin realizacji. Duża dokładność wymiarowa bloków wapienno-piaskowych oraz możliwość murowania na cienką spoinę pozwala budować szybciej.

Na skrócenie czasu wznoszenia muru wpływa także wysoka wytrzymałość elementów silikatowych, która sprawia, że ściany z bloków wapienno-piaskowych nie wymagają dodatkowych wzmocnień konstrukcji.

Komfort cieplny

Bloki wapienno-piaskowe znane są ze względu na swoją wysoką akumulacyjność termiczną. Umożliwia to zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatury przy jej spadku w zimie, a latem chroni pomieszczenia przed przegrzewaniem. Zdolność tę silikaty zawdzięczają dużej gęstości. Akumulacja ciepła ma również pozytywne znaczenie w przypadku przerw w ogrzewaniu.

Te właściwości silikatów pozwalają stosować je zarówno w budownictwie wielorodzinnym, w którym liczy się ochrona przed hałasem, wytrzymałość i naturalność materiałów, jak i w domach jednorodzinnych – przede wszystkim ze względu na bardzo dobrą akumulację ciepła. Bloki wapienno-piaskowe sprawdzają się również w budynkach biurowych, w których istotną kwestią jest zarówno akustyka, jak i korzystny klimat w pomieszczeniach, zapewniany przez takie cechy bloczków jak: wysoka paroprzepuszczalność, dobra akumulacja ciepła i odporność na korozję biologiczną, w tym ochrona przed powstawaniem pleśni i grzybów.

Informacje o Stowarzyszeniu Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe Murowanie”

Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie” jest organizacją zrzeszającą producentów wyrobów wapienno-piaskowych, czyli silikatów i betonu komórkowego. Należą do niego przedstawiciele kadry kierowniczej i doświadczeni pracownicy ośmiu firm produkujących silikaty i beton komórkowy oraz same przedsiębiorstwa – Xella Polska Sp. z o.o., Grupa SILIKATY Sp. z o.o., P.P.H. „Silikaty- Białystok” Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A., „PREFABET – Osława Dąbrowa” Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa EFEKT, Silikaty – Szlachta S.C., Zakład Wapienno Piaskowy MEGOLA M. Muda i wspólnicy Sp.J. – jako członkowie wspierający. Celem organizacji jest upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej produkcji i zastosowania wyrobów silikatowych i z betonu komórkowego w budownictwie oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Więcej informacji na www.bialemurowanie.pl

Leave a Reply