Cement remontowo – budowlany o uniwersalnym przeznaczeniu

Lafarge wprowadził do swojej oferty nowy produkt. Majster to cement remontowo – budowlany o uniwersalnym przeznaczeniu. Jest to pierwszy na rynku cement dostępny w ergonomicznym opakowaniu z rączką, co  umożliwia jego  wygodne i bezpieczne przenoszenie.

Lafarge – jako pierwszy na polskim rynku materiałów budowlanych – wprowadza innowacyjne rozwiązanie w postaci bardziej ergonomicznego i wygodnego opakowania na cement z rączką. Produkt na rynku wyróżnia się również mniejszą objętością worka – 20 kg. Majster to cement wieloskładnikowy klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Dzięki swoim parametrom technicznym doskonale sprawdza się przy większości prac remontowo – budowlanych.

Nowy cement workowany Majster, fot. Lafarge

Zalety produktu:

  • jest uniwersalny, nadaje się do większości robót budowlanych,
  • zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża,
  • ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, co obniża koszty wytworzenia zaprawy,
  • poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych,
  • zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej lub zaprawy,
  • ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych.

Zastosowanie cementu

Majster to uniwersalny cement remontowo-budowlany, przeznaczony do:

  • zapraw murarskich – ściany nadziemne oraz fundamentowe budynków w gruntach suchych,
  • zapraw tynkarskich – wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, betonu zwykłego klas od C8/10 do C30/37, posadzek i jastrychów, podsypek pod kostkę brukową i krawężniki.

Przykładowe recepty dla cementu Majster

Szczegółowe recepty dla poszczególnych zastosowań znajdują się na stronie internetowej producenta.

Cement Majster objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie zadeklarowanych przez Lafarge parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI). W okresie zimowym okres gwarancji może zostać wydłużony do 120 dni, co jest odpowiednio oznaczone na opakowaniu.

Dzięki lżejszemu (20 kg) oraz bardziej ergonomicznemu opakowaniu, a także praktycznej rączce, która ułatwia podnoszenie oraz przenoszenie worka, cement Majster uzyskał pozytywną opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To instytucja, która opracowuje i opiniuje standardy w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także warunków przestrzegania tych standardów.

Leave a Reply