Dyrektor Cementowni Małogoszcz zasłużony dla budownictwa

Mirosław Majchrowicz, dyrektor Cementowni Małogoszcz należącej do Lafarge, został odznaczony za działalność na rzecz polskiego budownictwa. Otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” przyznaną przez ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na wniosek Związku Zawodowego „Budowlani”.

Związek zawodowy „Budowlani” w porozumieniu z największymi organizacjami sektora budowlanego co roku organizuje uroczystości związane z obchodami „Dnia Budowlanych”. Podczas tegorocznej uroczystości Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa” przyznaną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej został uhonorowany Mirosław Majchrowicz, dyrektor Cementowni Małogoszcz. Odznaczenie przyznawane jest za zaangażowanie w podnoszenie prestiżu branży budowlanej, dbałość o bezpieczeństwo pracy oraz za działalność społeczną.

fot. Lafarge

W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele Prezydenta RP, parlamentu, rządu, samorządów, instytucji naukowych, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy. Była to okazja do spotkania przedstawicieli różnych środowisk budowlanych, wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw sektora budowlanego.
To już drugie tej rangi odznaczenie dla Mirosława Majchrowicza, który w zeszłym roku  został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za działalność związaną z bezpieczeństwem pracy oraz za działania na rzecz społeczności lokalnej.

M. Majchrowicz jest związany z Cementownią Małogoszcz od 1985 roku. Zakład zatrudnia ponad 200 osób oraz współpracuje z 70 stałymi podwykonawcami. Cementownia Małogoszcz, jedna z dwóch cementowni Lafarge działających w Polsce, jest jednym z największych zakładów pracy w regionie. Moc produkcyjna zakładu, który działa od 1974 roku, wynosi ponad 2 mln ton cementu rocznie.

Leave a Reply